9.10.2021 17h Ostrov nad Ohří - klášter
Mayer:Atalanta fugiens
část skladba název obsazení
Plod živlůNebylo by na světě tolik lidí
A1 I. Vítr ho nosírec,flu,org
A2 II. Země ho kojívla,org,bas
A3 III. Voda ho omývályr,hrp,lau
A4 X. Ohněm dozrává cor,cor,trb
A5 VIII. Z vejce se rodíV,M,T,org,flu,bas
A6 IX. Stává se potravouvla,flu,org
A7 IV. Počíná z bratra a sestryV,Mk,hrp
A8 VI. Ze semene klíčí hrp,vla,bas
A9 II. Země ho živítutti
PřírodaTy, kdo napodobuješ dílo přírody
B1 XIII. Uzdravujeorg,hrp,lau
B2 XII. Klameflu,hrp,vla
B3 XVI. Spojuje protikladyV,M,hrp
B4 XIV. Sebepožírácor,cor,trb
B5 XVIII. Množí seorg,vla,bas
B6 XX. Brání setutti
Čiň díloUčiň z ženy a muže kruh
C1 XXI. MěřV,M,T
C2 XXII. Vařrec,flu,org
C3 XXIII. Sledujhrp,vla,bas
C4 XXIV. Krmcor,cor,trb
C5 XXV. UsmrťM,A,hrp
C6 XXIII. Hospodařhrp,vla,bas
C7 XXVII. Najdi klíčcor,cor,trb
C8 XXVIII.Očisti parouhrp,vla,bas
C9 XXIX. Ožehni plamenemtutti
Oddělit a smísitTonoucí král žádá vylovení
D1 XXXI.Vylovithrp,lau,lyr
D2 XXXIII.Vysušitbas,cor,trb
D3 XXXIII.PodpálitT,A,org
D4 XXXIV. PonořitV,Mk,hrp
D5 XXXV.Vystavit ohnihrp,lyr,lau
D6 XXXVI.Vyhledatrec,flu,org
D7 XXXVII. Smíchat směsM,A,hrp,lyr,bas
D8 XXXVIII.Nechat srůstM,T,org
D9 XL. Slít roztokhrp,vla,org
D10 XLI. Obnovittutti
Poznání na konciVykopej hluboký hrob
E1 XLIV.ZnovuzrozeníV,T,bas
E2 XLV.Světlo rodí stíntutti
E3 XLII-IV.Východ i západtutti
E4 XLVIII.VyléčeníV,M,A,hrp,lyr,vla
E5 XLVII.Nekonečný zápasV,T,rec,flu,bas
E6 XL.Dvojí smrttutti
vokální party
29.pdf
E3.mus
E3.wav
V - Veronika, M - Martina, T - Tonda, Mk - Martin, A - Adam
REC-sopránka, FLU - altka, ORG - varhany, HRP - harfa, LYR -cantela, LAU - loutna, VLA -fidula, BAS - bas dulcián, COR - cink, TRB - tenor pozoun
Noty - části A,B,C,D,E
A.pdf
B.pdf
C.pdf
D.pdf
E.pdf