Mayer:Atalanta fugiens
část skladba název obsazení
Plod živlůNebylo by na světě tolik lidí
A1 I. Vítr ho nosírec,flu,org,A
A2 V. Mlékem se krmívla,org,bas,T
A3 III. Voda ho omývályr,hrp,lau,B
A4 X. Ohněm dozrává cor,cor,trb,Mk
A5 VIII. Z vejce se rodíV,M,T,org,flu,bas
A6 IX. Stává se potravouvla,flu,org,A
A7 IV. Počíná z bratra a sestryV,Mk,hrp
A8 VI. Ze semene klíčí hrp,vla,bas,V
A9 II. Země ho živítutti
PřírodaTy, kdo napodobuješ dílo přírody
B1 XIII. Uzdravujeorg,hrp,lau,A
B2 XII. Klameflu,hrp,vla,B
B3 XVI. Spojuje protikladyV,M,hrp
B4 XIV. Požírá sama sebecor,cor,trb,Mk
B5 XVIII. Množí seorg,vla,bas,T
B6 XX. Brání setutti
Čiň díloUčiň z ženy a muže kruh
C1 XXI. MěřV,M,T
C2 XXII. Vařrec,flu,org,A
C3 XXIII. Sledujhrp,vla,bas,B
C4 XXIV. Krmcor,cor,trb,T
C5 XXV. UsmrťM,A,hrp
C6 XXVI. Hospodařhrp,vla,bas,T
C7 XXVII. Najdi klíčcor,cor,trb,Mk
C8 XXVIII.Očisti parouhrp,vla,bas,B
C9 XXIX. Ožehni plamenemtutti
Oddělit a smísitTonoucí král žádá vylovení
D1 XXXI.Vylovithrp,lau,lyr,B
D2 XXXII.Vysušitbas,cor,trb,V
D3 XXXIII.PodpálitT,A,org
D4 XXXIV. PonořitV,Mk,hrp
D5 XXXV.Vystavit ohnihrp,lyr,lau,B
D6 XXXVI.Vyhledatrec,flu,org,V
D7 XXXVII. Smíchat směsM,A,hrp,lyr,bas
D8 XXXVIII.Nechat srůstM,T,org
D9 XL. Slít roztokhrp,vla,org,Mk
D10 XLI. Obnovittutti
Poznání na konciVykopej hluboký hrob
E1 XLIV.ZnovuzrozeníV,T,bas
E2 XLV.Světlo rodí stíntutti
E3 XLII-IV.Východ i západtutti
E4 XLVIII.VyléčeníV,M,A,hrp,lyr,vla
E5 XLVII.Nekonečný zápasV,T,rec,flu,bas
E6 XL.Dvojí smrttutti
vokální party
29.pdf
E3.mus
E3.wav
V - Veronika, M - Martina, B - Bára, T - Tonda, Mk - Martin, A - Adam
REC-sopránka, FLU - altka, ORG - varhany, HRP - harfa, LYR -cantela, LAU - loutna, VLA -fidula, BAS - bas dulcián, COR - cink, TRB - tenor pozoun
Noty - části A,B,C,D,E
A.pdf
B.pdf
C.pdf
D.pdf
E.pdf