Učiň z ženy a muže jeden kruh, z něj ať povstane čtverec, pak nad ním trojúhelník, který se navrátí do sféry. Tak se zrodí kámen.
Jestliže nechápeš, pak nejprv musíš skrze rozum a zručnost dosáhnout moudrosti,
neboť chceš-li vstoupit do zahrady filosofů bez klíče, podobáš se tomu, kdo chce chodit bez nohou.