Ty, kdo napodobuješ dílo přírody, pozoruj a hledej.
Zavrhni a roztrhej pochybné knihy, aby tě nezdržovaly,
a neber mnohá slova tak, jak znějí, nebo budeš oklamám.
Příroda vede přírodu, příroda učí přírodu, příroda ovládá přírodu a příroda přemáhá přírodu.