Nebylo by dnes na světě tolik lidí, kdyby na počátku nebyla sestra sezdána s bratrem.
Proto se spojují muž a žena z jedněch rodičů aby z jejich lásky vzešla naděje na plod.
Vítr ho ponese ve svém břiše, země ho bude krmit, voda omývat, oheň podněcovat.
A jestliže koza či vlčice stačily nasytit Jupitera či Romula, jak mocný bude ten, jehož živitelkou je celá Země?